Podnikáme
zodpovědně

Pracujeme na středně velkých obchodech s profesionalitou a nasazením, které odpovídají velkým skupinám.

Vytváříme synergie od výroby po konečného spotřebitele.

Naše klíčové zkušenosti aktivně zúročujeme i při řízení našich společností v různých odvětvích v rámci skupiny.

Fungujeme jako
„rodinný“ podnik.

Respektujeme spoluvlastníky a partnery.
Naše týmy spojují hodnoty jako:

  • důvěra
  • stabilita
  • integrita
  • spolupráce
  • sdílení