Společenská
odpovědnost
firem

Prostřednictvím členství v národních a mezinárodních sdruženích, radách a komorách s partnery diskutujeme o tématech ze specifických oblastí. Jsme iniciátorem řešení různých sociálně-ekonomických a sektorových problémů, přispíváme k aktivitám v komunitách a pomáháme při posilování regionálních kulturních tradic a sportu.

S partnery spolupracujeme s výzkumnými a akademickými institucemi. V kontextu otevřené společnosti přednášejí naši vrcholoví manažeři i na akcích organizovaných etablovanými studentskými organizacemi. Stážistům nabízíme v našich týmech zajímavé juniorské pozice, v nichž si mohou ověřit své znalosti v praxi, a zároveň nás obohacují o inovativní pohledy a řešení.

Zaměřujeme se také na podporu zajímavých start-up projektů.