Spoločnosti z udržateľných priemyselných odvetví pôsobia najmä v oblasti výroby obnoviteľných energií a súvisiacich služieb.

Dominantné postavenie v domácom regióne SVE expandujúce aj do nových geografických lokácií na ďalších kontinentoch. Budovanie excelentnosti, silné investičné a inovatívne zameranie podporené špecializovaným R&D.

Close-up,Of,Pipelines,And,Distillation,Tanks,Of,An,Oil-refinery,Plant

Významná koncentrácia popredných značiek špecializovaných potravinárskych výrob

Sofistikovaná výroba nápojov a pochutín. Produkty zahŕňajú tradičné obľúbené portfólio, ako aj nové línie. Silný vývozný potenciál.

segment2

Dynamicky rastúca agrovýroba v regióne SVE a Ázii, spojená s významným tradingom doplnená o nadväzujúcu logistiku a moderné spracovanie.

Vysoko efektívne fungujúce subjekty s certifikovanými činnosťami a dlhoročnou praxou vo svojom odbore. Významné regionálne trhové pozície.

segment3

Poskytovanie komplexných dopravných a logistických služieb podporené špecializovanými IT nástrojmi na zvýšenie kvalitatívnych parametrov pre klientov.

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava v zmysle najprísnejších štandardov. Popredná európska výroba, servisovanie a údržba dopravných strojov a zariadení.

segment4

Špecializované služby v oblasti billingu, realít, consultingu, daňového a podnikateľského poradenstva, unikátnych technologických riešení pre cestnú a vlakovú dopravu vrátane samotných riešení prepravy a logistiky.

Subjekty patria k lídrom svojho trhu doma aj v zahraničí a dlhodobo spolupracujú s mnohými prestížnymi klientmi. Súčasťou aktivít je aj významná podpora športu a participácia na jeho rozvoji.

azc-holding